+31(0)513-460268 | info@eco200.nl

Commentaren uit de branche

Fred van den Brink | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Over ECO200 is goed nagedacht
Fred van den Brink

Met een bijdrage van ruim één miljoen euro was het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een belangrijke partner in het demonstratieproject rond ECO200. “De stap van innovatie naar marktintroductie is vaak lastig”, legt Fred van den Brink uit, adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). “Nieuwe technieken zijn doorgaans duurder in aanschaf. En ondernemers moeten soms rekening houden met additionele kosten. Dat soort zaken remt de ontwikkeling.” ...

Lees verder
Matthieu Dumont | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Meer bewustwording gewenst
Matthieu Dumont

Jaarlijks twee procent energie besparen (1). In 2020 de uitstoot van broeikasgassen (CO2, methaan, lachgas, HFK’s) laten dalen met dertig procent ten opzichte van 1990 (2). En in 2020 veertig procent van de nationale behoefte aan duurzame energie leveren (3). Dat zijn de drie belangrijkste afspraken uit het convenant ‘Schoon en Zuinig’, afgesloten in 2008 tussen overheid en agrarische sector. ...

Lees verder
Martijn Bongaerts | innovatiemanager Energietransitie bij Liander
ECO200 en het energienetwerk
Martijn Bongaerts

De ervaringen die melkveehouder Jan Borgman (Vierakker, Gelderland) momenteel opdoet met het ECO200 systeem worden met grote interesse gevolgd door netbeheerder Liander. Borgman wekt duurzame energie op (uit zon en melkwarmte) en maakt als eerste melkveehouder gebruik van een ECO200 systeem dat voorzien is van zogeheten PCM-materiaal. Dankzij dit materiaal kan er meer energie gebufferd worden. “Dat leidt uiteindelijk tot minder pieken en dalen tijdens het terugleveren van duurzame energie aan het net”, vertelt Martijn Bongaerts, innovatiemanager Energietransitie bij Liander. “En met zo’n patroon kunnen zwaardere aansluitingen achterwege blijven.” ...

Lees verder
Marcel de Haas | algemeen directeur Retail Technics
Opmars van natuurlijke koudemiddelen onstuitbaar
Marcel de Haas

“Melkveebedrijven die nu moeten investeren in een nieuwe melkkoeling doen er verstandig aan om te kiezen voor apparatuur met natuurlijke koudemiddelen.” Dat adviseert Marcel de Haas, algemeen directeur van Retail Technics in Nijkerk (Gelderland). ...

Lees verder
Guido Hoek | Drents Energiefonds
Wij willen het vliegwiel op gang brengen
Guido Hoek

Guido Hoek, Drents Energiefonds: Wij willen het vliegwiel op gang brengen. Melkveehouders in Drenthe die willen investeren in ECO200, kunnen bij het Energiefonds van de provincie aankloppen voor financiering. ...

Lees verder
Lubbert van Dellen | Accon avm
ECO200 interessant bij nieuwbouw en renovatie
Lubbert van Dellen

“ECO200 draait probleemloos. In de praktijk voldoet het systeem ruimschoots aan de verwachtingen.” Dat is volgens Lubbert van Dellen, accountant bij Accon-AVM, het grootste winstpunt van het Demonstratieproject Energie-Innovatie (DEI) op vijftien melkveebedrijven. Van Dellen is ook secretaris van het Mesdagfonds. Dit fonds heeft het DEI-project financieel ondersteund. ...

Lees verder
Rob Jacobs | L’orèl Consultancy
ECO200 realiseert een trendbreuk
Rob Jacobs

Van alle 15 melkveebedrijven die meededen aan het DEI-project, bracht L’orèl Consultancy het energieverbruik minutieus in kaart. Jacobs is eigenaar van L’orèl Consultancy en geldt als expert op het gebied van elektriciteitsverbruik bij agrarische bedrijven. Hij is al meer dan twintig jaar actief op dit terrein. ...

Lees verder