+31(0)513-460268 | info@eco200.nl

Commentaren uit de branche

Rob Jacobs | L’orèl Consultancy
ECO200 realiseert een trendbreuk
Rob Jacobs

Van alle 15 melkveebedrijven die meededen aan het DEI-project, bracht L’orèl Consultancy het energieverbruik minutieus in kaart. Jacobs is eigenaar van L’orèl Consultancy en geldt als expert op het gebied van elektriciteitsverbruik bij agrarische bedrijven. Hij is al meer dan twintig jaar actief op dit terrein.

“Wij kunnen van ieder relevant apparaat het energieverbruik meten. Dat doen we 24 uur per dag doen, zeven dagen per week.” Een van de belangrijkste bevindingen van het DEI-project, volgens Jacobs: elektrische boilers verbruiken bij stilstand veel meer energie dan gedacht. “Weliswaar is dit verlies minder dan bij gasboilers, maar nog steeds kunnen elektrische boilers tot achtmaal meer stilstandsverliezen hebben dan de folder van de fabrikant aangeeft.” Met deze kennis in de hand gaat L’orèl in overleg met fabrikanten en installateurs. “Want dit verbruik kan echt een stuk lager. Nee, moet een stuk lager.”

Het is de ambitie van Jacobs om melkveebedrijven minder energie te laten verbruiken. “Dat begint bij het in kaart brengen van de bestaande situatie. En die vervolgens vergelijken met andere bedrijven met een soortgelijke bedrijfsvoering. Dus niet robot-melkers vergelijken met bedrijven met traditionele melkstallen, maar robotbedrijven onderling vergelijken. En dan bij voorkeur bedrijven met hetzelfde robotmerk en hetzelfde robottype. Pas dan ontstaat een bruikbaar beeld en gaan ondernemers tot actie over”, is de ervaring van Jacobs. Het meten op detailniveau is belangrijk, aldus Jacobs. “Laatst was ik bij een melkveebedrijf met een hoog energieverbruik. De melkveehouder was er van overtuigd dat de oorzaak gezocht moest worden bij de bronwaterinstallatie of de koelmachine. Maar het bleek de oude vacuümpomp te zijn, die drie keer meer dan gemiddeld verbruikte. Na vervanging door een nieuwe vacuümpomp met een passend vermogen en wat aanpassingen vergt die pomp niet langer 10.500 kWh op jaarbasis maar slechts 2.500 kWh. Een besparing van ruim 75 procent.”

Melk koelen volgens het ECO200-principe past volledig in de filosofie van Jacobs. “ECO200 realiseert een trendbreuk. Traditionele warmteterugwinning apparatuur benut hooguit vijftien tot twintig procent van de melkwarmte. Dat betekent dat tachtig procent alsnog verloren gaat. ECO200 zet, indien er warmtevraag is, alle melkwarmte om in energie.” Jacobs vindt het jammer dat voorlopig alleen AgriComfort de nieuwe techniek levert. “De markt is gebaat bij meer concurrentie. Maar ja, traditionele fabrikanten houden helaas nog vast aan oude technieken.”

Bij nieuwbouw zouden melkveebedrijven standaard moeten kiezen voor ECO200, aldus Jacobs. “ECO200 is vanuit duurzaamheid oogpunt superieur aan de bestaande systemen. Bij renovatie spelen allerlei factoren een rol. Bijvoorbeeld: hoe lopen de bestaande leidingen, waar is nog plaats? Dit in tegenstelling tot nieuwbouw waarbij je het hele melkproces precies op elkaar kan afstemmen en het aantal meters leiding zo kort mogelijk kan houden. Want iedere meter leiding te veel, kost energie. Maar in bestaande situaties ontkom je niet aan compromissen.”