+31(0)513-460268 | info@eco200.nl

Ontdek alle voordelen van ECO200

1

Gebruikt herwinbare energie

ECO200 gebruikt warmte die vrijkomt uit koelenergie zo volledig mogelijk. Het bedrijf kan in veel gevallen gasneutraal worden.

2

Vlakt stroompieken af

ECO200 geeft sturing aan het stroomverbruik van de koelenergie. De hoge pieken in ochtend en avond (melkmomenten) worden hierdoor afgevlakt. De stroomaansluiting op het hoofdnet kan met één tot twee trappen kleiner en de kosten voor het jaarlijkse vastrecht dalen.

3

Verbetert de kwaliteit van de melk

Door snelle afkoeling verbetert de kwaliteit van de melk, vooral bij robotgebruikers én daar waar driemaal daags wordt gemolken.

4

Groenfinanciering met rentekorting

De aanschaf van ECO200 is een duurzame investering die in aanmerking komt voor groenfinanciering. Dit betekent een lagere rente over de volledige looptijd.

5

Extra fiscale mogelijkheden

Het investeren in ECO200 levert verschillende fiscale voordelen op, afhankelijk van de specifieke situatie van het bedrijf. De belangrijkste regeling die van toepassing is, is de Energie Investerings Aftrek (EIA).

6

Beperkt CO2 uitstoot

Het lagere gas- of propaangebruik levert een directe vermindering van de CO2 uitstoot op. Daarnaast koelt ECO200 de melk met HFK-loze koudemiddelen, waardoor een extra verlaging van de CO2 uitstoot wordt gerealiseerd.

7

Benut bestaande energiebronnen

ECO200 maakt optimaal gebruik van de beschikbare energiebronnen. Zowel de energie die vrijkomt bij de terugkoeling van melk als die van drinkwater (leiding of bron) wordt hergebruikt in het proces.

8

Geen gebruik zware HFK’s bij koelproces

ECO200 maakt geen gebruik van zware HFK’s in het koelproces. Hiermee wordt geanticipeerd op de wetgeving hieromtrent die in 2020 van kracht wordt. Voorts levert het een bijdrage aan de vermindering van CO2 uitstoot.

9

Optimale warmtehuishouding bedrijf-woning

De warmteleverantie van het bedrijf aan de woning leidt tot lagere energiekosten en levert een belangrijke bijdrage aan de uiteindelijke realisatie van een energieneutrale bedrijfsvoering.

10

ECO200 is smart-grid ready

Het combineren van ECO200 met PV-panelen en/of windmolens leidt tot verrassende rendements-verbeteringen van de energie-huishouding.