+31(0)513-460268 | info@eco200.nl

Drents Energiefonds brengt het vliegwiel op gang

Guido Hoek | Drents Energiefonds
Wij willen het vliegwiel op gang brengen
Guido Hoek

Guido Hoek, Drents Energiefonds: Wij willen het vliegwiel op gang brengen. Melkveehouders in Drenthe die willen investeren in ECO200, kunnen bij het Energiefonds van de provincie aankloppen voor financiering.

“Twee melkveebedrijven hebben dat ook daadwerkelijk gedaan”, vertelt Guido Hoek van de Drentse Energie Organisatie. Doel van het Energiefonds: de energietransitie in Drenthe versnellen. “Dat wil zeggen: Drenthe wil minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. En minder CO2 uitstoten.” In het fonds zit in totaal 29 miljoen euro. “We verstrekken geen subsidies maar louter leningen”, verduidelijkt Hoek.

Het Energiefonds ging in 2011 van start. “Daarmee waren we het eerste publieke energiefonds van Nederland”, aldus Hoek. Na een aarzelend begin komt de verstrekking van leningen nu goed op gang. “We ondersteunen veel initiatieven in het midden- en kleinbedrijf en bij stichtingen en verenigingen.” Het fonds verstrekt ook leningen aan agrarische ondernemers. “Voor mestvergisting, bijvoorbeeld. Of bij de aanleg van zonnepanelen op daken van stallen, in combinatie met sanering van asbest.” Ook veehouders die hun stallen willen uitrusten met LED-verlichting, kunnen een beroep doen op het fonds. Voor de goede orde: niet iedere melkveehouder zal het energiefonds nodig hebben om te kunnen in investeren in duurzame energie. “Maar in die situaties waarbij een lening een drempel vormt, kunnen wij die drempel wegnemen.”

Hoek ziet Drenthe in hoog tempo verduurzamen. Bijvoorbeeld op het gebied van zonne-energie. “Wij hebben het eerste zonnepark van Drenthe gefinancierd. En ook in de financiering van het tweede park, op het TT-circuit in Assen, hadden we nog een groot aandeel. Inmiddels zijn er heel veel plannen. Daar spelen we nauwelijks meer een rol, omdat nu ook andere partijen zien dat het kan. En dat is precies onze doelstelling: we willen het vliegwiel op gang brengen.”

Nederland loopt, zeker in vergelijking met Duitsland, achter wat betreft opwekking van duurzame energie. “Maar we maken nu wel een inhaalslag. Bovendien: Duitsland heeft in zijn ijver fouten gemaakt. Zo is er een overschot aan windenergie: wanneer het hard waait in Duitsland, dreigt al snel overbelasting van het netwerk. Nederland kan daar lering uit trekken.”

Hoek noemt ECO200 een bijzondere innovatie. “Het maakt gebruik van bestaande technieken, maar past die toe op een nieuwe markt: de melkveehouderij in dit geval.” Bedrijf én woonhuis met behulp van melkwarmte voorzien van warmte en warm water is een belangrijke stap op weg naar een energieneutraal melkveebedrijf, aldus Hoek. “Zeker als je de techniek combineert met zonnepanelen.” Hoek hoopt dat met het succes van ECO200 in het DEI-project meer melkveebedrijven zullen volgen. “Veel bedrijven wachten totdat hun bestaande koelapparatuur is afgeschreven. Maar dat hoeft niet: soms is het economisch interessant om al eerder over te stappen.”