+31(0)513-460268 | info@eco200.nl

Een betere melkkwaliteit is één van de voordelen van ECO200

Lubbert van Dellen | Accon avm
ECO200 interessant bij nieuwbouw en renovatie
Lubbert van Dellen

“ECO200 draait probleemloos. In de praktijk voldoet het systeem ruimschoots aan de verwachtingen.” Dat is volgens Lubbert van Dellen, accountant bij Accon-AVM, het grootste winstpunt van het Demonstratieproject Energie-Innovatie (DEI) op vijftien melkveebedrijven. Van Dellen is ook secretaris van het Mesdagfonds. Dit fonds heeft het DEI-project financieel ondersteund.

Het Mesdagfonds is ontstaan uit de boetes die Nederlandse veehouders in het verleden hebben betaald voor het leveren van melk van mindere kwaliteit. Deze boetes zijn in een fonds gestort en dit geld wordt tot op de dag van vandaag geïnvesteerd in projecten die de kwaliteit van melk verbeteren. “En een betere melkkwaliteit is één van de voordelen van ECO200. Vooral melkrobotbedrijven met ECO200 scoren beter op de zuurtegraad van het melkvet. Voor zuivelfabrieken is die zuurtegraad een belangrijk kwaliteitskenmerk.” Ook het feit dat ECO200 een halt toeroept aan het gebruik van schadelijke koudemiddelen (HFK’s) was voor het Mesdagfonds reden om het project te steunen. Van Dellen: ”Melk is een hoogwaardig voedingsproduct en bij zo’n product wil je niet dergelijke koudemiddelen gebruiken.” Het energiezuinige karakter van ECO200 was voor het Mesdagfonds nóg een reden voor steun.

Mede dankzij het demonstratieproject krijgt ECO200 langzaam maar zeker vaste voet aan de grond in Nederland, aldus Van Dellen. “Bij nieuwbouw of een ingrijpende renovatie is overschakeling naar ECO200 een serieuze optie geworden. Het omslagpunt ligt ongeveer bij een jaarproductie van 1 miljoen kilo melk. Maar dat hangt ook af van de specifieke situatie. Bij een goed geïsoleerd, niet al te groot woonhuis kan het systeem al uit bij 800.000 kilo melk. Bij een groot, ouder woonhuis heb je soms juist wat meer warmte en daarmee meer melk nodig. In principe moet aanschaf van een ECO200 installatie een gasaansluiting overbodig maken. Dan ga je gigantisch besparen op je energienota. Niet alleen zakelijk, óók privé.”

Tot slot: ook fiscaal gezien stimuleert de overheid investeringen in duurzaamheid, met regelingen zoals Vamil (vervroegde cq vrije afschrijving milieuinvesteringen) en EIA (energie investeringsaftrek). Van Dellen: “Maar deze regelingen zijn niet permanent van karakter. Het is ieder jaar weer afwachten of ze gehandhaafd blijven.”