+31(0)513-460268 | info@eco200.nl

Op weg naar een energieneutrale zuivelketen

Welkom bij ECO200

ECO200 gebruikt warmte die vrijkomt uit koelenergie zo volledig mogelijk. Het melkveebedrijf kan in veel gevallen met ECO200 gasneutraal worden. In het melktraject wordt een warmtewisselaar opgenomen die de verse melk direct terugkoelt. Een warmtepomp zal de hierbij vrijgekomen warmte naar een hoger temperatuursniveau brengen voor verwarming van spoelwater in de melkstal en voor verwarming van uw woning en bijbehorende warmwatervoorziening.

Afronding DEI Project !

Op 30 november 2017 is het DEI project ECO200 officieel afgerond. Op feestelijke wijze zijn op vijftien melkveebedrijven de ECO200 installaties in gebruik genomen. Voor ons bedrijf een belangrijke mijlpaal. Het bewijs dat een optimale, geïntegreerde inzet van energiebronnen op het erf tot economische en ecologische voordelen leidt. Op deze website wordt het DEI project ECO200 vanuit verschillende invalshoeken toegelicht. We weten dat geen melkveebedrijf hetzelfde is. Het optimaliseren van koude- en warmtestromen is maatwerk. Daarom zijn wij graag bereid om voor elk specifiek bedrijf de voordelen van ECO200 te berekenen en de systematiek toe te lichten.

 
stal

ECO200 bij 15 melkveebedrijven in kader DEI project

Energiebesparing, kwaliteitsverbetering en een schoner milieu...
Lees meer
mestkraker

Mestkraker + ECO200

Een kijkje in de toekomst...
Lees meer
 

Download de nieuwe ECO200 krant

Speciale uitgave ter gelegenheid van afronding DEI-project
Najaar 2017 • Nummer 2

Download

Bekijk de presentatie DEI project